Nytt användningsområde

Vad gäller hälsokost och medicin finns det ingenting som inte går att omvärdera. Ämnen som traditionellt använts för att lindra åkommor eller bota tillstånd, återupptäcks eller används på nya vis. Allt för att nå de önskade effekterna. Faktum är att flertalet mediciner vi idag använder, är kemiskt framställda substanser som efterliknar de naturliga. CBD olja är dock så nära ursprunget det går att komma. Här har vetenskapen inte lyckats komma i närheten av naturens egen sammansättning av ämnen.

Som nyttoväxt har hampan en serie användningsområden som vi använt så långt tillbaks vi kan datera. Växtens fibrer har varit vanligt i tågvirke, kläder, papper och tyg. Dess verksamma substanser har samtidigt använts som läkemedel i otaliga områden. Cannabis har fått sitt rykte utmanat i och med de många associationerna till narkotiskt bruk. Dock är detta en marginell del av hur vi kan använda oss av växten. CBD olja är ett någonting som kan användas för att förbättra kroppens funktion på ett smidigt och effektivt vis. I och med den forskning som varit sammanflätad med CBDolja har man också närmat sig en större och djupare förståelse för hur vi fungerar fysiskt. Det endocannabinoida systemet har en rad funktioner och djup inverkan på kroppen. CBD olja är inte heller någonting som används för att känna rus.

THC fritt

När man studerar cannabis finns hittills 113 aktiva ämnen. Delta-9 cannabinolen, THC, är vad som gör användaren påverkad psykiskt. Detta är också den enda del av plantan som är förklarad illegal i Sverige och flera andra länder. Den industrihampa som odlas fullt legalt i Sverige har en mycket liten del av denna cannabinoid, varför odlingen inte är kriminell. För att kunna använda sig av CBDolja helt lagligt inom Sveriges gränser, krävs att tinkturen eller oljan är helt THC-fri. Det är inte alla tillverkare som tar detta seriöst utan som släpper iväg CBD olja med för hög andel THC.

Det finns en bred feltolkning av hur växten fungerar varför vissa kan tro att samtliga cannabinoider är i samma fördelning oavsett växt. Tvärtom kan man se hur CBD och THC i det närmaste faktiskt är antagonister till varandra. Den narkotiska förädlingen har fokuserat på hög THC vilket inneburit radikalt undertryckt CBD. Den hampa som används för att framställa CBD olja är istället fokuserad på detta ämne vilket ger till följd att THC innehållet är marginellt. Detta minskas sedan ytterligare tills det inte finns någon otillåten komponent kvar i oljan.