En fastighet sköter inte sig själv

Ett hyreshus kan vara en finfin inkomstkälla för den som har lyckas komma över ett. Oavsett om det är din stenrike fastighetsmogul till farbror som tragiskt gått bort, eller om du fått köpa loss ett kap från en schysst kompis, ett hyreshus i dagens ekonomi är nästan alltid en välfungerande investering.
Dock ska man komma ihåg att byggnaden inte tjänar pengar helt på egen hand, utan att du som ägare faktiskt måste lägga en liten manke till för att allt ska rulla på. Bland annat behöver du tänka över den viktiga aspekten som kallas fastighetsskötsel.

Skötsel av hyresgästerna ingår också

En av de mest komplicerade arbetsuppgifterna som en fastighetsskötare har är inte att rensa stuprännorna, tvätta bort graffitti från husväggarna eller ringa hissreperatören för femtioelfte gången på en vecka. Det är istället att hantera hyresgästerna. Har du tur så sköter alla sig exemplariskt, städar upp efter sig i tvättstugan och betalar sin hyra i tid. Om du istället har hamnat i ett helt vanligt hyreshus, så är risken stor att du har en del att göra som hör till vardagen när man jobbar med fastighetsskötsel.
Det kan vara en hyresgäst som alltid ställer sin cykel framför källardörren. Eller en annan som brukar glömma sin fem dagar gamla soppåsar i hissen. Eller en tredje som ständigt ringer om hjälp för att byta glödlampor, spika upp diplom på väggen eller bädda sängen. Saker som kanske egentligen inte ingår i fastighetsskötseln. Då gäller det att du som fastighetsskötare tacklar problemen på ett tydligt och professionellt sätt.

Utomhus- och inomhustjänst

Som fastighetsskötare har man en arbetsplats som är både inomhus- och utomhusförlagd samtidigt. Dels behöver man sköta om interiören, alla dörrar, hissar och fönster i själva byggnaden. Kanske måste man också sköta städningen, eller i alla fall organisera någon som dammsuger och torkar rent. Beroende på vilka som bor i hyreshuset kan detta jobb vara mer eller mindre obehagligt.
Utomhus gäller det kanske framförallt grönytor. Du ska klippa gräs, snygga till häckar och kratta löv eller rensa ogräs beroende på vilken årstid det är. En som jobbar med fastighetsskötsel får alltså både damm och jord under naglarna; hen har ett omväxlande jobb som kräver tålamod, flexibilitet och ett gott humör.

Gardera dig rätt – slipp inbrottet!

Skräckscenariot – du kommer hem från semestern och inser genast att något inte ligger rätt till. Kanske du lägger märke till vissa märken på dörren eller golvet som inte fanns där förut. Kanske dörren står olåst. Du öppnar försiktigt – och upptäcker med en sjunkande känsla i maggropen att ditt hus har blivit tömt på dina mest värdefulla ägodelar. Den dyra tavlan ni fick som gåva, farmors antika syskrin som du fått ärva, dina vigselringar och andra smycken, till och med familjealbumet med alla de gamla oersättliga korten – allt har strukit med. Tjuvarna har endast lämnat gardinerna i fönstret och ett par möbler som var för tunga att bära med sig. Hjälplös står du där och tittar på resterna av det som var ditt fina hem.

Ingen vill uppleva en sådan situation, och ändå är inbrott en av de vanligaste typerna av brott som finns. Skulle du kunna göra något för att skydda dig, eller är du tvungen att leva med rädslan att du när som helst kan komma hem till ett tomt hus?

Tänk som tjuven

För att kunna ta rätt åtgärder och skydda både dig och din familj från en dylik tråkighet, gör du rätt i att sätta dig in i hur tjuven tänker. På så sätt vet du vad du kan göra för att få hen att tänka om. Det är bra att veta att:

  1. Tjuven vill inte bli fast. Därför undviker hen helst de svåraste platserna.
  2. Ordentlig utomhusbelysning och säkerhetsmärkta dörrar och fönster gör att tjuven hellre går vidare till nästa hus.
  3. Är tjuven osäker på om någon är hemma, är det inte troligt att hen försöker bryta sig in.

Vikten av en dörr

Visst – den finns där för att låta den rätte komma in, och hålla alla andra ute. Tjuven kommer därför troligtvis inte att ta sig in genom dörren. Varför ska du då skaffa ordentliga säkerhetsdörrar? Jo, det är genom dörren som hen bär ut stöldgodset. Se därför till att din dörr är solid och kraftig, och har ett ordentligt lås som är bekvämt när du är hemma men inte går att öppna utan nyckel från insidan när du är borta. Om du dessutom överväger möjligheten att installera ett larm, kommer tjuven att tänka om när hen i sin tur överväger att bryta sig in hos dig.

Estetik

Även om det är bra med en säkerhetsdörr är det inte alltid roligt att ha tunga metalldörrar till hemmet. Faktum är att många har denna bild av säkra dörrar vilket inte stämmer. Nu finns det en hel del utmärkta säkerhetsdörrar som har både träutseende, spegelfasning osv. Det är fullt genomförbart att köra säkerhet och estetik!

Fastighetsskötare med hantverskunnande

Om ni planerar en större renovering av ert hem så är det nästan omöjligt att göra detta utan att fundera på att anlita en hantverkare. Även om ni själva anser att ni är ganska händig så finns det faktiskt en anledning till att hantverkaryrket finns till. Innan ni bestämmer er för att renovera ert hem så är det också viktigt att ni ser till att dubbelkolla vad lagen säger om den renovation som ni planerar att göra. Om ni till exempel planerar att renovera ert badrum eller kök så finns det många jobb under dessa renoveringar som ni måste anlita en hantverkare för att göra. Utan en hantverkare som hanterar olika jobb vid en renovering så kan ni riskera att göra något fel och även att inte få ersättning för detta från ert försäkringsbolag eftersom det skulle ha varit en hantverkare som skulle utfört jobbet. Om ni har bestämt er för att anlita en hantverkare som kommer att hjälpa er med er renovering så kan ni välja att komma överens om ett fast pris innan renovering börjar. Om ni redan har kommit överens om ett fast pris för er renovering så får inte detta pris lov att ändras.

Arvode

Innan er renovation så har ni och hantverkare kanske diskuterat ett ungefärligt pris och i så fall så är det möjligt att priset kommer bli högre, men en hantverkare har inte rätten att få er att betala mer än femton procent över det ungefärliga priset som ni diskuterat. Det finns dock ett undantag för denna regel vilket är att om ni har använt er av Hantverkarformuläret eller entreprenadkontraktet ABS och har anlitat en hantverkare för att göra mark- eller rivningsarbete så har de rätten att som mest höja priset med 25 procent.

Om ni bestämmer er för att anlita en hantverkare så är ni inte tvungna att diskutera ett ungefärligt eller fast pris för renovationen. Ni kan också välja att använda er av ett löpande pris när ni anlitar en hantverkare för att hjälpa er med er renovation. Med ett löpande pris så kommer ni att betala er hantverkare en summa ni kommit överens om per timme. Det ni kan göra för att förhindra problem vid ett löpande pris är att också sätta ett takpris. Detta betyder att ni fortfarande kommer att betala er hantverkare per timme men att ni inte kommer betala dem mer än det takpris som ni har satt. Om ni väljer att sätta ett takpris så förhindrar ni en situation där ni kan bli tvingade att betala för mer timmar än vad som kan anses som rimligt för den tjänst som er hantverkare har utfört.

Underhåll som en del av service

Vill man säker på att slippa överraskningar med underhållet och ta in dyra offerter när inte läget passar man se till att ha ett bra kontrakt med sin fastighetsskötare som även tar delvis hand om enklare renoveringar. Det är rekommenderat att du lämnar över fastighetsskötseln till en professionell aktör som EMJ Service, de erbjuder jour dygnet runt och ser till att du alltid är i trygga händer. Blir det dessutom akut behov av renovering eller småfel som behöver åtgärdas kan de hjälpa dig med dig. Underhåll som en del av din service för ett tryggare och bättre vardag.

Snöröjning gör det säkrare

Snöskottning, den eviga plågan många måste utsätta sig för under vinterhalvåret. Det är uppfarter till huset som ska skottas liksom att se till att det går att komma fram dit man behöver. Som privatperson räcker det ofta med att man sköter om sin egen gård och uppfart, så sköter kommunen snöröjningen och skottningen av vägarna och trottoaren utanför. Dock kan man som privatperson anlita hjälp med snöskottning om man har det behovet.

När det gäller fastighetsägare, så är det ditt ansvar att se till att din fastighet är säker och att det finns framkomlighet både för fordon och gångtrafikanter. Ofta så är de så att kommunen och fastighetsägaren delar på ansvaret. Kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator, gångbanor samt cykelleder när det är ihållande snöfall, men innan dess så är det du som fastighetsägare som måste se till att gångbanan är både säker och halkfri. Dessutom utöver att sanda gångbanan och cykelleder, samt parkeringar, så bör istappar samt snö på taken tas bort.

Snöröjning gör det säkrare

Idag är det så att en fastighetsägare har en skyldighet att säkerställa att taket blir skottat. Det bästa alternativet när det gäller detta är att låta fackmän, men rätt utrustning och rätt utbildning utföra snöskottning av tak.

Anlitar du fackmän, för att sköta snöskottning och istappsborttagning, så kan du känna dig säker. Både på att du får professionell hjälp, men även att du slipper bli ansvarig för att någon råkar ut för en olycka på grund av fallande snö eller is från taket. EMJ Service har lång erfarenhet av att sköta fastigheter, genom att låta en expert sköta arbetet slipper du utsätta dig själv eller personal för onödiga risker.

Du som fastighetsägare bör varje år se över dina takskyddsanordningar. Detta för att snöskottningen ska kunna ske både riskfritt och kostnadseffektivt.

Anlitar du ett företag för att sköta om dina tak och snöskottning, så kan de ofta erbjuda flera alternativ. Ett alternativ kan vara att du och dina fastigheter hamnar på en lista, och företaget ser sedan till att det skottas ”när det behövs”. Det kan liknas vid en slags jourservice och de kommer när du ringer och säger att det behövs. Ett annat alternativ är att låta företaget ta allt ansvar. De bevakar och gör bedömningen huruvida det behövs snöskottning eller istappsborttagning.

Snöskottning på tak och höga höjder

Det här med att vara uppe på taket och krångla med snöskottning är väl egentligen ett projekt för de unga och fysiskt vältränade som lätt kan ta sig upp och ner utan att det är några som helst problem. För de lite äldre och för alla som inte är så fysiskt vältränade kan det däremot vara lite omständligt. Många andra kan ha svårigheter att utföra detta på grund av att man är rädd för höjder. Som tur är så finns det hjälp att få under vinterns snöiga månader så att man slipper göra det på egen hand. Det kan vara rent av farligt att sköta denna slags arbete på egen hand, så det är en god idé att se till att professionella personer utför denna slags arbete åt en när man bor i villa.

Man kan be om hjälp från olika företag både vad gäller vanlig snöskottning på markplan och vad gäller snöskottning på tak och det är enkelt att kontakta företagen som tillhandahåller denna tjänst för att be om en offert.

Vad som erbjuds

Inom denna bransch erbjuds hjälp med snö och istappsborttagning, skottning av mark och tak och borttagning av istappar. EMJ Service är experter på fastighetsdrift och snöskottning. De utför även halkbekämpning vilket ofta efterfrågas nära kontor och bostäder.

Som vi alla vet så kan det ofta under vintern uppstå direkta faror på grund av istappar som hänger från tak där många passerar. Inte helt sällan stannar de kvar under en lång tid med en varningsskylt på marken istället för att den helt enkelt tas omhand av ett professionellt företag för att ägaren till huset inte tar hand om problemet. Förhoppningsvis blir det ändring på det nu till vintern så att passerande inte riskerar fara.

Just taken är väldigt viktigt att se till att man tar omhand och särskilt om man bor under ett tak som ligger på ett sätt så att många riskerar att göra sig illa om man inte ser till att be om hjälp med borttagning av is och snö.