Snöröjning gör det säkrare

Snöskottning, den eviga plågan många måste utsätta sig för under vinterhalvåret. Det är uppfarter till huset som ska skottas liksom att se till att det går att komma fram dit man behöver. Som privatperson räcker det ofta med att man sköter om sin egen gård och uppfart, så sköter kommunen snöröjningen och skottningen av vägarna och trottoaren utanför. Dock kan man som privatperson anlita hjälp med snöskottning om man har det behovet.

När det gäller fastighetsägare, så är det ditt ansvar att se till att din fastighet är säker och att det finns framkomlighet både för fordon och gångtrafikanter. Ofta så är de så att kommunen och fastighetsägaren delar på ansvaret. Kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator, gångbanor samt cykelleder när det är ihållande snöfall, men innan dess så är det du som fastighetsägare som måste se till att gångbanan är både säker och halkfri. Dessutom utöver att sanda gångbanan och cykelleder, samt parkeringar, så bör istappar samt snö på taken tas bort.

Snöröjning gör det säkrare

Idag är det så att en fastighetsägare har en skyldighet att säkerställa att taket blir skottat. Det bästa alternativet när det gäller detta är att låta fackmän, men rätt utrustning och rätt utbildning utföra snöskottning av tak.

Anlitar du fackmän, för att sköta snöskottning och istappsborttagning, så kan du känna dig säker. Både på att du får professionell hjälp, men även att du slipper bli ansvarig för att någon råkar ut för en olycka på grund av fallande snö eller is från taket. EMJ Service har lång erfarenhet av att sköta fastigheter, genom att låta en expert sköta arbetet slipper du utsätta dig själv eller personal för onödiga risker.

Du som fastighetsägare bör varje år se över dina takskyddsanordningar. Detta för att snöskottningen ska kunna ske både riskfritt och kostnadseffektivt.

Anlitar du ett företag för att sköta om dina tak och snöskottning, så kan de ofta erbjuda flera alternativ. Ett alternativ kan vara att du och dina fastigheter hamnar på en lista, och företaget ser sedan till att det skottas ”när det behövs”. Det kan liknas vid en slags jourservice och de kommer när du ringer och säger att det behövs. Ett annat alternativ är att låta företaget ta allt ansvar. De bevakar och gör bedömningen huruvida det behövs snöskottning eller istappsborttagning.