Vad är ett aktielån?

De som har ett större kapital i aktier kan välja att låna ut dessa och därigenom få en viss ersättning för detta. Utlåningen sker till en bank som i nästa steg lånar ut dem till en eller ett flertal personer som vill låna aktier och betala en avgift för att få genomföra detta lån.

Från långivaren till banken

Första steget är det som tas mellan långivaren och banken. Ett avtal skrivs på av bägge parter att banken får låna ett visst antal aktier från långivaren. Detta till ett visst värde. För att banken ska få låna dessa aktier måste en ersättning/avgift betalas till långivaren. I och med att avtalet blir skrivet mellan banken och långivaren är detta ett extremt säkert sätt att få en viss avkastning på sina aktier.

Från banken till låntagaren

Nästa steg är att banken får förfrågningar från institut/privatpersoner som är villiga att låna aktier och för detta betala banken en avgift. Ett avtal skrivs därmed mellan dessa två parter. I detta fall är det banken som tar ”risken” eftersom det är bankens ansvar att se till att låntagaren ger tillbaka rätt antal aktier i rätt tid.

Lånet

Lånet sker sedan genom att aktier överförs från långivare, via banken, till låntagaren. Dessa får låntagaren använda fritt under lånetiden. Det vanligaste är helt enkelt att de säljs. Detta med förhoppning på att aktiekursen sedan faller så mycket som möjligt innan det datum som de ska vara återlämnade till den bank som de lånats ifrån. Senast sista återlämningsdag köper sedan låntagaren upp rätt antal aktier och återger dem till banken. Om kursen har fallit kommer alltså samma aktier kunna köpas in till ett lägre värde än avd de blev sålda för i ett tidigare skede. Resultatet är att låntagare får en förtjänst i det fall som kursen faller. Om den inte faller blir det istället en stor kostnad.
Information om ekonomi i allmänhet finns att tillgå från en uppsjö källor. Bland annat Denna sida om lån, ppm och fonder.