Fastighetsskötare i Stockholm

Att ta hand om en fastighet innebär ett stort ansvar och förutsätter såväl engagemang som kompetens. Fastighetsskötare i Stockholm och andra större städer har därför ofta lagt ut delar av uppdraget till externa aktörer. Detta för att kunna frigöra tid men också för att sprida eventuella risker. Ett område som fastighetsägare ofta väljer att leja ut till sakkunniga, är snöskottning. Oavsett om det är fråga om halkrisk eller snöras från taket är fastighetsägaren fullt ansvarig gentemot personer i närheten. Om istappar faller ner och skadar bilar eller människor är det fastighetsägaren som brustit i sitt underhåll. Så är den legala aspekten. Att hyra in kompetens personal som tar hand om snöskottning och som kan gå in som ”tillfälliga fastighetsskötare” är därför populärt!

Reparationer

Även om det finns en hel del problem som kräver fackmän ur respektive bransch, är det vanligt med mindre åtgärder som kan utföras av vilken händig fastighetsskötare som helst! Det kan handla om att rensa avlopp, laga trösklar, täta fönsterlister eller laga ringklockor. Som fastighetsskötare i Stockholm har man alltid fullt upp med dessa mindre åtaganden. Effekten av detta är att Stockholms fastighetsägare ytterst sällan väljer att själva gå in som fastighetsskötare. Det finns en tydlig distinktion mellan dessa roller och för de som enbart jobbar som fastighetsskötare är det således fråga om ett uppdrag som inkluderar både drift och service.

Att hitta företag som jobbar inom fastighetsskötsel är inte svårt. Många av dessa har stor erfarenhet och kan erbjuda både tillfälliga lösningar och åtaganden som håller kontinuerligt. En rekommendation för den som skall anlita fastighetsskötare är att välja någon som kan ta hand om snöskottning på tak. Detta är annars ett område som man kommer att behöva ta in vid sidan om resten. För att kunna jobba säkert på tak krävs erfarenhet och inte sällan utbildningar. De flesta fastighetsföretag som är aktiva i Stockholm åtar sig både trädgård, snö, tak och underhåll. Därför är det enkelt att frigöra tid och öka attraktionen i sina fastigheter. Vill du ha mer information angående vad fastighetsskötare kan hjälpa dig med rekommenderar vi att kontakta EMJ Service som tillhandahåller fastighetsdrift och tjänster året runt.