Fördelar med en emballeringsmaskin

Fördelar med en emballeringsmaskin

Att linda sträckfilm runt pallar är ett allt annat än glamoröst jobb. En emballeringsmaskin är kanske den typ av utrustning för emballering som är enklast att försvara när det gäller kostnadseffektivitet. Här listar vi några av de fördelar som en emballeringsmaskin för med sig.

Säkerhet

Beroende på vilken storlek och form den pall har som du emballerar, innebär processen en hel del böjande och vridande för att linda sträckfilmen tight runt pallen och de varor som står på den. Även om pallen är fyrkantig och liten till storleken behöver medarbetarna gå omkring i cirklar, vilket leder till utmattning och yrsel. Det krävs en hel del manuellt arbete för att emballera en pall för hand, vilket dessutom kräver en hel del energi som dessa medarbetare skulle kunna lägga på andra arbetsuppgifter. Genom att investera i en emballeringsmaskin kan du förbättra dina medarbetares hälsa, energinivå och även höja säkerheten på arbetsplatsen.

Kostnadsbesparing

En emballeringsmaskin innebär en stor besparing när det kommer till materialkostnader. En vanlig emballeringsmaskin kan sträcka ut materialet till cirka tre gånger den ursprungliga längden. Det innebär en stor besparing för dig som idag emballerar pallar för hand. En medarbetare kan nämligen inte sträcka ut materialet mer än i genomsnitt 10-20 procent för hand. Emballeringsmaskinen kan därför innebära en materialbesparing på cirka 240 till 250 procent. Resultatet av detta är att investeringen snabbt ger avkastning.

Konsekvent emballering

Beroende på pallens storlek och form kan det vara svårt för en medarbetare som emballerar för hand att emballera varje pall på bästa möjliga sätt. Det innebär att produkterna på pallen kan flyttas omkring eller gå sönder under transport, vilket leder till en minskad kundnöjdhet när kunderna får skadat gods. En emballeringsmaskin gör det möjligt för varje pall att emballeras på samma sätt, genom förinställda inställningar som gör att den mänskliga faktorn inte längre utgör ett problem.

Tidsbesparing

Förutom att medarbetarna tröttas ut av att emballera pallar för hand och riskerar att emballera på ett suboptimalt sätt, är det tidsödande att utföra denna process manuellt. Det tar längre tid för en medarbetare att gå runt pallen flera gånger under emballeringen än vad det tar för denne att placera pallen på maskinen och gå därifrån.