Så kan du välja ekologiskt hållbara alternativ för ditt fritidshus

Så kan du välja ekologiskt hållbara alternativ för ditt fritidshus

Genom att välja ekologiskt hållbara alternativ för ditt fritidshus kan du inte bara minska din miljöpåverkan. Det kan också spara dig pengar på lång sikt. Det finns många bra val att göra, allt från hur du ska återvinna vattnet till hur miljövänlig din inredning kan vara. Om du läser vidare i texten så kommer du få bra tips på gröna val.

Så gör du för att göra gröna val för ditt fritidshus

Att göra gröna val för ditt fritidshus kan vara enkelt och givande. Nedan följer några tips på dessa:

 • Materialval. Använd lokalt och hållbart producerade material såsom trä, sten och betong för att minska miljöpåverkan och transportkostnader. Undvik material som kräver mycket energi och resurser att producera och transportera.
 • Solenergi. Installera solpaneler för att generera din egen elenergi. Detta kan minska dina elräkningar och ge en mer självständig livsstil. Solpaneler kan också vara ett bra alternativ för platser som saknar tillgång till elnätet.
 • Vattenåtervinning. Installera ett vattenåtervinningssystem för att minska ditt vattenavfall och spara pengar på vattenräkningar. Regnvatten kan användas för bevattning och tvätt, medan gråvatten kan återanvändas för toalettspolning eller bevattning.
 • Energibesparande apparater. Använd energieffektiva apparater för att minska energiförbrukningen i fritidshuset. Välj apparater med höga energiklasser och använd energisnåla glödlampor och LED-lampor.
 • Kompostering. Använd en komposteringssystem för att minska avfall och skapa näringsrik jord för trädgården. Matavfall, löv och trädgårdsavfall kan alla komposteras och användas som gödningsmedel för växter och träd.
 • Miljövänlig inredning. Välj miljövänliga material för din inredning, såsom organiska textilier, återvunna material och ekologiska färger. Undvik material som innehåller farliga kemikalier och välj möbler som är tillverkade av återvunnet trä eller annat hållbart material.
 • Underhåll. Se till att ditt fritidshus är ordentligt underhållet för att maximera dess livslängd och minska avfallet. Se till att rengöra regelbundet, laga eventuella skador och använd miljövänliga rengöringsmedel.

Genom att välja hållbara alternativ kan du som sagt både spara pengar på lång sikt samtidigt som du minskar din miljöpåverkan. Tänk på att alla små val kan göra en stor skillnad i slutändan. Du ska inte heller vara rädd för att experimentera med nya tekniker och metoder för att skapa en mer hållbar livsstil för dig och din familj.

Fönsterbänkar i granit och marmor

Granit och marmortrenden är här för att stanna och vem kan klandra oss? Granit och marmor är vackra naturmaterial som är både hållbara och praktiska. Om du väljer fönsterbänkar i granit och marmor så kommer du få rejäla fönsterbrädor som många lägger märke till. En fönsterbänk är samma sak som vad många kallar en fönsterbräda. Fönsterbänkar kommer i många olika sorters material. Granit och marmor är två material som fortsätter att vara omåttligt populära. Med en fönsterbänk i granit och marmor så får du en fönsterbänk som är tidlös samtidigt som den ligger helt rätt i tiden. Natursten fortsätter att vara ett mycket populärt material för fönsterbänkar. Förutom marmor och granit finns fönsterbänkar i naturmaterial som kalksten och skiffer. En fönsterbänk i natursten är bra eftersom den är hållbar och praktisk.

Om fönsterbänken är särskilt väderutsatt så kan det vara en idé att välja granit framför marmor eftersom granit är mer kompakt än marmor som är en något mer porösare material. Men detta gäller enbart om fönsterbänken verkligen ska utsättas för väder, i de flesta fall behöver du inte tänka på detta utan kan välja det material som du tycker bäst om. Om du inte vill ha natursten så tillverkas fönsterbänkar även i olika slags träslag, det finns mängder av träslag att välja mellan.

Klassiska naturmaterial är tidlösa

En av alla de kunder som beställer fönsterbänkar är olika byggföretag som använder fönsterbänkar i sina byggprojekt. De flesta företag som levererar fönsterbänkar i granit och marmor kan idag leverera till både privatpersoner och företag. Oavsett om du ska köpa en enstaka fönsterbänk eller flera stycken så är den allmänna rekommendationen att satsa på naturmaterial som marmor och granit eftersom det är en investering i hållbar och vacker design. Underhållet är minimalt och ytorna är lätta att hålla rena. Rådgör med din leverantör av fönsterbänkar om hur du bäst bör ta hand om materialet för att säkerställa bästa möjliga hållbarhet och estetiska uttryck. Fönsterbänkar i granit och marmor kanske kostar lite mer, men det är en säker investering som kommer att hålla i många år.

Fastighetsskötare i Stockholm

Att ta hand om en fastighet innebär ett stort ansvar och förutsätter såväl engagemang som kompetens. Fastighetsskötare i Stockholm och andra större städer har därför ofta lagt ut delar av uppdraget till externa aktörer. Detta för att kunna frigöra tid men också för att sprida eventuella risker. Ett område som fastighetsägare ofta väljer att leja ut till sakkunniga, är snöskottning. Oavsett om det är fråga om halkrisk eller snöras från taket är fastighetsägaren fullt ansvarig gentemot personer i närheten. Om istappar faller ner och skadar bilar eller människor är det fastighetsägaren som brustit i sitt underhåll. Så är den legala aspekten. Att hyra in kompetens personal som tar hand om snöskottning och som kan gå in som ”tillfälliga fastighetsskötare” är därför populärt!

Reparationer

Även om det finns en hel del problem som kräver fackmän ur respektive bransch, är det vanligt med mindre åtgärder som kan utföras av vilken händig fastighetsskötare som helst! Det kan handla om att rensa avlopp, laga trösklar, täta fönsterlister eller laga ringklockor. Som fastighetsskötare i Stockholm har man alltid fullt upp med dessa mindre åtaganden. Effekten av detta är att Stockholms fastighetsägare ytterst sällan väljer att själva gå in som fastighetsskötare. Det finns en tydlig distinktion mellan dessa roller och för de som enbart jobbar som fastighetsskötare är det således fråga om ett uppdrag som inkluderar både drift och service.

Att hitta företag som jobbar inom fastighetsskötsel är inte svårt. Många av dessa har stor erfarenhet och kan erbjuda både tillfälliga lösningar och åtaganden som håller kontinuerligt. En rekommendation för den som skall anlita fastighetsskötare är att välja någon som kan ta hand om snöskottning på tak. Detta är annars ett område som man kommer att behöva ta in vid sidan om resten. För att kunna jobba säkert på tak krävs erfarenhet och inte sällan utbildningar. De flesta fastighetsföretag som är aktiva i Stockholm åtar sig både trädgård, snö, tak och underhåll. Därför är det enkelt att frigöra tid och öka attraktionen i sina fastigheter. Vill du ha mer information angående vad fastighetsskötare kan hjälpa dig med rekommenderar vi att kontakta EMJ Service som tillhandahåller fastighetsdrift och tjänster året runt.

Fastighetsdrift i Stockholm

Fastighetsdrift är viktigt för att hålla fastigheter i bra skick. Drift och underhåll av fastigheter kan utföras av fastighetsägaren men kan också läggas ut på entreprenad. Stockholm är ett stort område, där många leverantörer inom fastighetsdrift och underhåll verkar. Väljer man att lägga ut driften till en underleverantör, är det därför viktigt att man känner till vilket behov av drift och underhåll man har, samt vad man vilka mål man har med fastighetsdriften. Du kan alltid kontakta en fastighetsförvaltare för att se vad de rekommenderar, EMJ Service har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare och ett företag vi varmt kan rekommendera.

Det är också nödvändigt att med jämna mellanrum se över sina avtal och vad som ingår i dessa, för att säkerställa att villkoren i avtalen uppfylls och att man får den tjänst som man betalar för. Det kan också vara bra att regelbundet omförhandla sina avtal, så man är säker på att man betalar ett konkurrenskraftigt pris för sina fastighetstjänster. En annan viktig aspekt vid upphandling av tjänster inom fastighetsdrift och underhåll är leverantörernas geografiska läge, så de inte befinner sig alltför långt borta när det endast är mindre åtgärder som behöver utföras.

Exempel på tjänster som kan ingå i drift och underhåll av en fastighet är:

 • Långsiktig underhållsplanering
 • Felanmälan och felavhjälpande åtgärder
 • Tillsyn av fastigheter
 • Löpande underhåll
 • Arbete inom el, VVS, snickeri, tak m.m.
 • Underhåll i tvättstugor och på lekplatser
 • Energibesparande åtgärder
 • Renhållning och avfallshantering
 • Gräsklippning, snöskottning och annan daglig skötsel

Hållbar fastighetsdrift

Med tanke på hur världen ser ut idag utifrån ett miljö- och klimatperspektiv, är det också viktigt att fastighetsdriften och underhållet av fastigheterna kan utföras med detta perspektiv i åtanke. Hållbara lösningar och kvalitet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Har man en bra leverantör som kan uppfylla dessa kriterier samt gör ett bra arbete med att hålla fastigheterna i gott skick, utgör detta ett förebyggande arbete för att förhindra att fastigheterna förfaller, och då kräver dyrare och mer omfattande åtgärder.

En planerad och väl utförd fastighetsdrift är A och O för se till att fastigheter hålls i gott skick. Såväl bostadsrättsföreningar som mindre eller större hyresvärdar behöver tänka på hur fastighetsdriften ska se ut och hanteras.