Fastighetsdrift i Stockholm

Fastighetsdrift är viktigt för att hålla fastigheter i bra skick. Drift och underhåll av fastigheter kan utföras av fastighetsägaren men kan också läggas ut på entreprenad. Stockholm är ett stort område, där många leverantörer inom fastighetsdrift och underhåll verkar. Väljer man att lägga ut driften till en underleverantör, är det därför viktigt att man känner till vilket behov av drift och underhåll man har, samt vad man vilka mål man har med fastighetsdriften. Du kan alltid kontakta en fastighetsförvaltare för att se vad de rekommenderar, EMJ Service har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare och ett företag vi varmt kan rekommendera.

Det är också nödvändigt att med jämna mellanrum se över sina avtal och vad som ingår i dessa, för att säkerställa att villkoren i avtalen uppfylls och att man får den tjänst som man betalar för. Det kan också vara bra att regelbundet omförhandla sina avtal, så man är säker på att man betalar ett konkurrenskraftigt pris för sina fastighetstjänster. En annan viktig aspekt vid upphandling av tjänster inom fastighetsdrift och underhåll är leverantörernas geografiska läge, så de inte befinner sig alltför långt borta när det endast är mindre åtgärder som behöver utföras.

Exempel på tjänster som kan ingå i drift och underhåll av en fastighet är:

  • Långsiktig underhållsplanering
  • Felanmälan och felavhjälpande åtgärder
  • Tillsyn av fastigheter
  • Löpande underhåll
  • Arbete inom el, VVS, snickeri, tak m.m.
  • Underhåll i tvättstugor och på lekplatser
  • Energibesparande åtgärder
  • Renhållning och avfallshantering
  • Gräsklippning, snöskottning och annan daglig skötsel

Hållbar fastighetsdrift

Med tanke på hur världen ser ut idag utifrån ett miljö- och klimatperspektiv, är det också viktigt att fastighetsdriften och underhållet av fastigheterna kan utföras med detta perspektiv i åtanke. Hållbara lösningar och kvalitet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Har man en bra leverantör som kan uppfylla dessa kriterier samt gör ett bra arbete med att hålla fastigheterna i gott skick, utgör detta ett förebyggande arbete för att förhindra att fastigheterna förfaller, och då kräver dyrare och mer omfattande åtgärder.

En planerad och väl utförd fastighetsdrift är A och O för se till att fastigheter hålls i gott skick. Såväl bostadsrättsföreningar som mindre eller större hyresvärdar behöver tänka på hur fastighetsdriften ska se ut och hanteras.