Vad kostar kontorsstädning i Stockholm?

Vad kostar kontorsstädning i Stockholm?

Många företagare undrar vad det skulle kosta att anlita en extern aktör för kontorsstädning i Stockholm. Svaret på denna fråga beror på flera olika faktorer. Om du driver ett eget företag eller är den person på företaget som ansvarar för att anlita en städfirma behöver du känna till hur stor kostnaden bör vara mellan tummen och pekfingret. På så sätt kan du fatta ett välgrundat beslut i frågan efter att ha tagit in offerter från några olika städbolag som erbjuder kontorsstädning i Stockholm.

Kostnaden för att städa ert kontor bestäms bland annat utifrån omfattningen av arbetet och hur ofta kontoret ska städas. Hur pass omfattande städningen av kontoret anses vara har dels att göra med lokalernas storlek men även vilka städuppgifter som ska utföras. Vissa företag väljer att städa själva men ofta är det mer lönsamt att fokusera på kärnverksamheten och ta in hjälp utifrån.

Vad innefattar en kontorsstädning?

Vad er kontorsstädning i Stockholm ska innefatta är en faktor som påverkar kostnaden. Det är en fördel om du har klart för dig vilka städuppgifter som ska utföras och vilka utrymmen som ska städas. Det underlättar städfirmans arbete med att beräkna priset utifrån uppskattad tidsåtgång, hur många medarbetare som krävs för att utföra jobbet samt vilken utrustning som ska användas.

Om ditt företag till exempel har 50 anställda och ni vill att varje medarbetares skrivbord, bildskärm och tangentbord ska rengöras ordentligt, kommer det förstås att kräva mer jobb än om företaget hade 10 anställda. En ökad tidsåtgång och mer arbetskraft innebär att kostnaden för städningen ökar. Detta bör du ha i åtanke när du är i färd med att anlita en extern aktör för kontorsstädning i Stockholm.

Innan du börjar kontakta olika städbolag bör du ha klart för dig vad som ska städas och rengöras på kontoret. Vill du ha grundläggande underhåll av kontoret eller är du i behov av mer ingående kontorsstädning där exempelvis tangentborden rengörs och desinfekteras på daglig basis? Vissa företag väljer enklare städning av kontoret såsom uttagning av sopor, rengöring av badrum och städning av golv. De flesta företag vill dock ha en mer utförlig städning som inkluderar rengöring av skrivbord, konferensrum, fikarum och kök samt damning.