Vad avgör priset på brandskyddet?

Vad avgör priset på brandskyddet?

Med ett brandskydd i hemmet kan brand upptäckas på ett tidigt stadium och eventuellt släckas innan det blir fullskalig bostadsbrand. Men framförallt varnar brandskyddet så att man hinner ta sig ur bostaden. Grunden är bra rökdetektorer. Priserna varierar en hel del – vad är det då som skiljer dem åt?

Billigast

En billig rökdetektor kostar ca 50-100 kr. De kallas brandvarnare och använder optik för att känna av om det finns rök i rummet. Om detta sker piper de med högt ljud för att varna alla i närheten. 

Fördelen med dessa är de upptäcker brand, varnar och är billiga. Men jämförs de mot andra rökdetektorer är funktionerna betydligt färre. 

Medelpris

Nästa steg är en smart rökdetektor. De kostar 400-600 kr styck och har betydligt fler funktioner än modellen ovan. För det första kan de kopplas samman vilket gör att ”larmar en så larmar alla”. Larmen fungerar på ett sätt som gör att man snabbt kan definiera vilket som är huvudlarm där elden finns. 

Dessa kan även larma för mer än bara rök. Det kan exempelvis finnas kolmonoxidvarnare vilket mäter mängden av kolmonoxid. Är den för hög är det livsfarligt att vara i rummet. Ytterligare en funktion är värmevarnare. Är det exempelvis varmare än 60 grader går larmet. Dessa kan exempelvis användas i kök där det ofta skapas rök och en rökdetektor annars skulle larma falskt ofta. 

Många av dessa kan även skötas med fjärrkontroll. En smidig lösning så man inte behöver klättra upp och ta ner rökdetektorn när falsklarm går. 

Högsta pris – Högsta säkerhet

Att ha en smart rökdetektor (se exemplet ovan) som även har direktkontakt med en larmcentral är det säkraste alternativet. Dessa kan känna av brand via rökdetektor och värmedetektor. Dessutom ingår de ofta i inbrottslarm som innefattar kameror. 

I det fall en rökdetektor aktiveras kan larmcentralspersonalen se via kameran om det är brand i bostaden. De kan även läsa av värmemätaren. I det fall de kan se att det är brand, eller om de avgör att brandkår ändå bör skickas, skickar de både väktare och brandkår. Om väktaren kommer först till platsen och ser att det är brand inomhus kan en ruta knackas in för att väktaren ska ta sig in försöka släcka branden. 

Utöver att larmcentralen blir uppmärksammad på branden kommer även ägaren av larmsystemet att underrättas via sms eller telefon.