Vad är KRAV-märkt odlad lax

Frukt och grönt - KRAV-märkt

Det finns en rad olika livsmedelsprodukter som är KRAV-märkta. En del regler är lika oberoende produkt samtidigt som det finns specifika krav som måste vara uppfyllda för vardera livsmedel för att KRAV-märket ska få användas. Det som gäller för KRAV-märkt odlad lax är framförallt följande:

Fodret: Kravet är att allt foder ska vara ekologiskt och därmed hållbart för miljön. Utöver det får inte färgämnen som är kemikaliska tillföras till det foder som används vid uppfödning av laxen.

Utrymme: I de odlingskassar som används för laxodling måste laxarna ha tillräckligt mycket plats. Detta både utifrån att det inte ska vara så trångt att de kan råka skada varandra och att de ska kunna bilda stim på ett ”naturligt” sätt. Regeln är satt till att mängden av biomassa maximalt får vara 10kg för varje kubik som kassen består av. Detta gör att laxarna får det betydligt bättre än vid klassisk laxodling där gränsen är 25kg.

Utsläpp: Det utsläpp som sker vid odlingen får varken påverka den biologiska mångfalden negativt eller göra så att det skapas övergödning i vattnet. Vid impregnering får inte heller produkter användas som har koppar i sig. Detta då det i längden är farligt för miljön.

Bekämpningsmedel: Ett vanligt problem vid laxodling är laxlöss. Vanligtvis används kemiska produkter för att bekämpa dessa löss. Det är däremot medel som inte får användas vid KRAV-odling. Istället används läppfiskar.

Fördelen för konsumenten:

KRAV är främst en märkning som är till för att skapa en hållbar miljöutveckling. Det i sig gynnar konsumenten på lång sikt. Men även på kort sikt finns fördelar. Dessa laxar får exempelvis inte innehålla färgämnen som är syntetiska och de har generellt mer Omega 3 i sig än de som inte är ekologiskt odlade.