Nackdelar med solpaneler

Nackdelar med solpaneler

Solpaneler. De är miljövänliga, billiga i längden och fungerar bra oavsett om du bor i Stockholm, Visby eller i Göteborg. De flesta kan hålla med om att det finns väldigt många bra saker med att installera solpaneler. Men vilka är egentligen nackdelarna? Här tar vi upp ett par stycken.

Hög investeringskostnad

Även om det finns bidrag och stöd för den som vill installera solpaneler (och ansluta dem till elnätet), så innebär det också en hög investeringskostnad. Om man redan har ett bra värmesystem och inte förbrukar väldigt mycket el, så kan det dröja många år innan man fått tillbaka den höga engångskostnaden.

Hur lång tid det tar att få tillbaka investeringen varierar naturligtvis. Om man bor på Gotland och har ett tak som lutar i söderläge, kommer det sannolikt gå snabbare än om man bor i Stockholm och har panelerna lutandes mot norr. De flesta kan åtminstone räkna med att det tar ganska många år.

Beroende av geografi

Att installera solpaneler i Stockholm är mer gynnsamt än i Kiruna exempelvis. Det är också mer gynnsamt på Gotland än vad det är i Stockholm. Geografin spelar helt enkelt stor roll i hur mycket solenergi som panelerna kan ta emot och omvandla till el. Visserligen går det utmärkt att installera solceller även i nordligaste Sverige, men det är mindre effektivt, och det tar längre tid att få tillbaka investeringskostnaden.

Oregelbundet

Om man installerar solpaneler i Sverige behöver man komplement. Det är nämligen svårt att veta exakt hur mycket el som kommer att produceras. Är det väldigt många molniga dagar kommer mindre el att produceras, även om det är värt att nämna att de alstrar energi även utan direkt solljus. Men det blir mindre.

Känslig för skugga

Solceller är mycket känsliga för skugga. Om det finns träd eller närliggande hus som skymmer solen, så kan du räkna med att effekten inte blir särskilt stark. Åtminstone inte så stark som den hade kunnat bli.

Visst finns det kanske vissa baksidor – men under rätt förutsättningar är solpaneler något som många kan ha stora nytta och glädje av. Med stöd och bidrag kan investeringskostnaden minskas markant. Vi rekommenderar självfallet alla att investera i grön energi men man ska veta om vad man behöver tänka på. På den här sidan får du reda på mer information om alla positiva sidor kring solpaneler.