Förhindra vattenskador

Förhindra vattenskador

Den som upplevt en vattenskada i bostaden kan berätta om de stora effekter även en liten läcka har. De större vattenskador som kommer börjar ofta med en liten problematik som inte upptäcks utan som kan stå över tid. När väl skadan är ett faktum har ofta virke och ytskikt tagit ordentlig skada. Inte sällan kan det bli tal om att riva upp golv, frilägga väggytor och att torka ur med fläkt under lång tid. Detta är en skräck nästan lika stor som vissa av de mögelarter som hotar rasera hela fastigheter. Utbudet vattenlarm har studerats noga av såväl fastighetsägare som företag med anknytning till försäkring och drift. De modernare vattenlarm som nu finns tillgängliga har fått stora ovationer då även små riskområden kan hanteras och övervakas. Rent tekniskt handlar det om sensorer som känner av fukt. Det behövs inte mycket vatten för att dessa skall ge utslag och varna via såväl telefon som genom larmsystemet om man har ett sådant.

Åtgärd

Om det varnas för vatten genom någon av de sensorer som kommit med vattenlarmet, är det viktigt att vara snabb och hantera problemet direkt. Många gånger kan man hinna ta hand om problemet innan det hinner bli någon skada på fastigheten. En handduk och att man åtgärdar problemet kan faktiskt räcka. Jämfört med att byta ut allt virke i rummet och dra in fläkt, känns det som en mycket enkel fråga att avgöra.

Finns det i dagsläget ett larmsystem kan man hos vissa leverantörer välja att koppla på dessa vattenlarm vilket är en ganska enkel hantering. Det är viktigt att man placerar ut sensorerna på rätt sätt för att man skall täcka de vanligaste områden där vattenskador förekommer. Det gäller vitvaror, badrum, diskmaskin och varmvattenberedare. Beroende på hur man bor, kan det finnas fler eller färre riskområden. När väl sensorerna är på plats kan man luta sig tillbaks och räkna med att vattenlarmet har ordning på saken.