Svårt att få jobb som tryckare

Svårt att få jobb som tryckare

Det finns ett par yrken där digitaliseringen minst sagt ändrat hela branschen. Ett exempel är fotobranschen där framkallning idag har en helt annan volym mot innan digitalkamerorna slog igenom. Ett annat är yrke är tryckare – dvs. de som jobbar på ett tryckeri med tryckplåtar och maskiner. Även om efterfrågan fortfarande finns så behövs det betydligt färre tryckare idag än tidigare. Detta speglar sig även i Yrkeskompassen vilket är statistik från Arbetsförmedlingen gällande kommande arbetsmarknad för olika yrken.

På ett års sikt anser Arbetsförmedlingen att arbetsmarknaden är ”i Balans”. Det är därmed lika många utbildade tryckare som dagens tryckerier behöver. Att utbilda sig till tryckare för att få jobb på ett tryckeri är däremot inte något som garanterar jobb. För konkurrensen om jobben kommer minst sagt att öka. Trenden är helt enkelt att tryckerier behöver lägga ner och att antalet som behöver utbildade tryckare minskar. På fem års sikt menar Arbetsförmedlingen att konkurrensen om jobben kommer att vara ”Hård”.

Men det finns även vissa skillnader över Sverige. Den hårdaste konkurrensen hittas i Stockholm och jämns med östkusten ända upp mot Sundsvall. Detta medan efterfrågan fortfarande anses vara hög i Skåne och på Öland.

Orsak är mindre efterfrågan på tryckte produkter

Arbetsförmedlingen anger att en stor bidragande orsak till denna utveckling är att efterfrågan på tryckta produkter minskat kraftigt. De som driver tryckeri idag vittnar om att man är tvungen att anpassa verksamheten och erbjuda tjänster som är mer digitaliserade. I annat fall kan man inte konkurrera tillräckligt.

Men det är inte bara minskad mängd trycksaker som ligger bakom detta. Arbetsförmedlingen anger även att ett tryckeri behöver betydligt färre anställda idag än tidigare. Det mesta blir automatiserat och genom att maskinerna kan köras digitalt kan en och samma person ha ansvar för flera maskiner på en och samma gång. Med minskad orderingång och ökad effektivisering skapas helt enkelt för lite arbetstillfällen.

Gäller även andra arbetsyrken som hittas på ett tryckeri

Det är inte enbart tryckare som har en svårare arbetsmarknad framöver. Detsamma gäller flera andra yrken som kan hittas på ett tryckeri. Däremot är det viss skillnad då exempelvis grafiker har lättare att ”konvertera” över till det digitala än vad trycktekniker har.

Behovet har nämligen inte försvunnit – bara tagit annan skepnad. De som jobbar som grafiker kan nu istället hitta jobb inom design av hemsidor och skapa grafiska element till dessa.