Använd din kontokredit på ett optimalt sätt

En kontokredit är en kredit med en förutbestämd kreditgräns som avgör hur mycket pengar du kan låna. En sådan kreditlina kan du ansöka om hos en kreditgivare. Den påminner på sätt och vis om ett kreditkort på så vis att du kan använda krediten efter eget huvud och vid behov. Dessutom betalar du bara ränta på de pengar som du faktiskt plockar ut från ditt kreditkonto.

Men det är viktigt att du förstår de fördelar som krediten för med sig. Detta för att du ska kunna använda den på ett optimalt sätt utifrån dina ekonomiska behov. I denna artikel utforskar vi flera olika fördelar med att öppna en kreditlina. Fortsätt att läsa den för att få tips på hur du kan optimera användningen av din sådan!

3 fördelar med en kontokredit som du bör dra nytta av

De fördelar som du bör ha i åtanke och försöka dra nytta av är:

  • Flexibiliteten. Den fördel som oftast lyfts fram är förstås flexibiliteten. Till skillnad från ett vanligt banklån kan du använda din kontokredit på ett flexibelt sätt i takt med att ditt behov uppstår eller förändras. Här skiljer sig kreditlinan åt från ett vanligt lån som ju utbetalas i form av en större klumpsumma. Med en kredit kan du istället ta ut de pengar som du behöver för att täcka olika utgifter. Detta förutsatt att du har utrymme under taket för din kreditgräns.
  • Tillgängligheten. En annan fördel med kreditlinor som du bör ha i åtanke är den stora tillgängligheten. Allt som oftast har du möjlighet att låna pengar om och om igen genom att öppna ett kreditkonto. Detta betyder att du bara betalar tillbaka det belopp som du har lånat plus ränta. Genom att göra detta fyller du på kontot igen och kan sedan fortsätta att låna pengarna om och om igen. Därmed har du alltid ytterligare pengar lättillgängliga i form av din kredit. Detta kan visa sig vara guld värt i lite svårare ekonomiska tider.
  • Kassaflödet. Med hjälp av din kreditlina kan du som har en oregelbunden inkomst hantera ditt kassaflödet. Detta är särskilt mycket värt för småföretagare, frilansare och andra personer vars kassaflöde fluktuerar mycket över tid.